การแต่งกายในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย

 

การแต่งกายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณลักษณะหรือค่านิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี และประเทศไทยเองก็มีประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมานานหลายร้อยปี นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การแต่งกายของคนไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น โดยวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการแต่งกายของคนไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

  1. ยุคเชียงแสน – ถือว่าเป็นยุคก่อนที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทย และด้วยความที่คนไทยอาศัยในเขตร้อน ผู้หญิงจะนุ่งซิ่น และการทอผ้าก็จะมีการประดับประดาลายต่างๆ เอาไว้อย่างสวยงาม นอกนั้นก็มีการเกล้าผมสูง เป็นต้น ส่วนผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากด้วยการผ้าทั่วไป
  2. ยุคสุโขทัย – เริ่มเป็นยุคที่ประเทศไทยมีการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ เนื่องจากเป็นยุคที่มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ในยุคนี้อิทธิพลของพวกมอญและพวกพราหมณ์เข้ามาสู่คนไทยและการแต่งกายมากขึ้น ผู้หญิงเริ่มไว้ผมเกล้าสูง หรือที่เรียกกันว่า โองขโดง โดยรวบผมไปถึงกลางกระหม่อมมีพวงมาลัยสวม ระดับสนมหรือกำนันแต่งแบบกรัชกายห่มผ้าลิขิตพัตร์ หรือมีการประดับด้วยเสือผ้าอาภรณ์ต่างๆ ส่วนผู้ชายก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก
  3. ยุคอยุธยา – ด้วยความทีอยุธยาเป็นราชธานีของประเทศไทยมายาวนานถึง 417 ปี นั่นทำให้การแต่งกายถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ ในช่วงต้นยุค จะมีการแต่งตัวไม่ได้ต่างไปจากยุคสุโขทัยมากนัก มีความผสมปนเปในด้านวัฒนธรรมหลายๆ พื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งอารยธรรมจากลพบุรี อารยธรรมสุโขทัย อารยธรรมฝ่ายเหนือ นั่นทำให้ในช่วงแรกมีการแต่งกายค่อนข้างหลากหลาย พอมาในยุคหลัง ผู้หญิงจะนิยมนุ่งสไบ เกล้ามวยบนศีรษะ บางคนสวมเสื่อบาง กับนุ่งโจงกระเบน ส่วนผู้ชายจะนิยมไว้ ทรงมหาดไทย นุ่งผ้าโจง ไม่ค่อยสวมเสื้อ เว้นแต่ว่าจำเป็นต้องไปงานพิธีสำคัญเท่านั้น
  4. ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น – ก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากยุคอยุธยา จนกระทั่งมาในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เริ่มที่จะมีการติดต่อทางการทูตกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ได้รับอิทธิพลตะวันตกมากขึ้น ผู้ชายเริ่มใส่เสื้อ สวมรองเท้า ผู้หญิงห่มสไบ ใส่เสื้อแขนกระบอก และเริ่มมีการแต่งกายแบบยุโรปมากขึ้นตามลำดับ
  5. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 – เป็นยุคที่นิยมแต่งตัวแบบตะวันตกอย่างชัดเจน มีการกำหนดชุดตามความสำคัญต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการสวมหมวกและต้องใส่เสื้อเวลาออกไปไหนมาไหน รวมไปถึงต้องสวมรองเท้าด้วย
  6. ยุคปัจจุบัน – ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งอิสระทางการแต่งกายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะวัฒนธรรมแบบไหนก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ มีแฟชั่นต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย