การละเล่นของคนโบราญ

 

texture_stains

การเล่นในสมัยก่อนที่อาศัยใช้สิ่งรอบข้างสร้างความบันเทิงและความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงศิลปะที่สวยงามในการแสดงซึ่งก็ทำให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนอย่างมากนั่นก็เพราะว่าการเวลาเปลี่ยนเลยทำให้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบข้างหรือคนใกล้ตัวก็แล้วแต่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้เช่นกันซึ่งในตอนนี้นั้นระบบเทคโนโลยีที่ทัยสมัยได้กระจายสู่ทั่วโลกไปแล้ว

tha_tradition

 

การเล่นสมัยโบราญนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังสามารถใช้สร้างทักษะต่างๆให้ลูกน้อยได้อีกด้วย ทั้งสมาธิ การทรงตัว ความการเข้าสังคม นั่นก็เป็นเพราะการถูกปลูกฝังตั่งแต่เล็กจนโตให้มีความกล้าแสดงออกที่จะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำก็ลองลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามานั่นก็คือความกล้าที่ถูกปลูกฝังมาการการละเล่นสมัยก่อนนั่นเองและมันยังสอนหลายๆ อย่างอีกด้วยสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว